Sylwia Pędzińska

Sylwia Pędzińska pełni funkcję senior partnera w Colliers International oraz dyrektora działu Innovation & Knowledge. Odpowiada za inicjowanie, testowanie, zarządzanie  i wdrażanie nowych rozwiązań w Colliers, nie tylko na poziomie technologii, ale również zmian społecznych. Jej zadaniem jest promowanie nowoczesnego podejścia do biznesu wśród pracowników firmy, co ma zaowocować przyszłościowym spojrzeniem na branżę nieruchomości. Ponadto, jako senior partner, Sylwia współtworzy strategię dla Colliers International w Polsce i dba o jej wdrożenie. Sylwia dołączyła do firmy w 2004 roku. Była odpowiedzialna za część operacyjną biznesu. Wspomagała partnera zarządzającego, planowała i nadzorowała pracę zespołów firmy z obszaru: administracji, zasobów ludzkich, IT, finansów i księgowości oraz prawnego. Jednym z głównych zadań Sylwii był rozwój firmy nakierowany na nowoczesny i innowacyjny biznes.