Marta Krukowska

Jest równolegle szefem HR (obecnie zarządza HR na poziomie grupy, w branży retail) oraz radcą prawnym ze specjalizacją w zbiorowym prawie pracy, dziedziną pozostającą w ścisłej korelacji z obszarem Human Resources. Aktualnie pracuje nad doktoratem w Katedrze Prawa Cywilnego i Prawa Pracy Akademii Leona Koźmińskiego, w tematyce wynagrodzeń. Jej zainteresowania praktyczne i naukowe to wynagrodzenia i systemy premiowe, struktura i rozwój organizacji, kultura organizacyjna, zarządzanie strategiczne i change management. Praktyk zarządzania i prawa pracy – od blisko 15 lat pełni funkcje zarządcze w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi w dużych organizacjach o rozbudowanych strukturach. Jako szef HR przeszła przez takie branże jak: energetyka, logistyka, bankowość i retail, gdzie każdorazowo przyszło Jej przeprowadzać organizacje przez zmiany zarówno kulturowe, jak i optymalizacyjne, czy wizerunkowe, zawsze na nowo stawiając zespoły HR. Od 5 lat mocno osadzona w tematyce masowych rekrutacji. Równolegle prowadzi własną kancelarię prawną, specjalizującą się w przeprowadzaniu organizacji przez duże zmiany w obszarze spraw pracowniczych, począwszy od przejęć i integracji, przez reorganizacje i restrukturyzacje, oraz tworzenie i zmiany systemów wynagrodzeń, czy organizacji pracy. Pracowała dla takich organizacji jak skandynawskie Fortum, hiszpański Ferrovial,  azjatyckie Sol-Millenium, brytyjski TTI, polskie Getin Noble Bank, czy KGHM. Od 2003 r. wykłada prawo pracy, a w obszarze HR występuje jako prelegent na konferencjach branżowych.