Łukasz Mytnik.

Lider ds. wynagrodzeń i benefitów w firmie produkcyjnej z branży lotniczej. W ramach zatrudnienia etatowego odpowiada za przewidywanie odejść pracowników, zarządzanie ryzykiem biznesowo-personalnym (m.in. dobrowolne odejścia, absencja chorobowa), analizę danych rynkowych, utrzymywanie i optymalizację systemu wynagradzania oraz kontroling personalny. Koordynator inicjatywy Business Science Network. Badacz naukowy w zakresie stosowanej psychologii zarządzania  z ukierunkowaniem na problematykę dobrowolnych odejść. Twórca koncepcji Zarządzania Ryzykiem Biznesowo – Personalnym (ZRBP). 10 lat praktyki zawodowej w różnych dziedzinach HR. Pasjonat analityki, ekonomii behawioralnej oraz metodologii Six Sigma (certyfikowany Six Sigma Green Belt). Absolwent Uniwersytetu SWPS w dziedzinie Psychologii Zarządzania i Marketingu, certyfikowany trener biznesu szkoły Moderator.