Edyta Defańska-Czujko

Edyta Defańska-Czujko jest adwokatem oraz partnerem w Kancelarii CZUBLUN TRĘBICKI, w której zarządza praktyką prawa pracy, wyróżnioną w prestiżowym rankingu prawniczym Chambers Europe 2018.

Od wielu lat doradza klientom zarówno w zakresie indywidualnego, jak i zbiorowego prawa pracy. Posiada szczególnie bogate doświadczenie w restrukturyzacjach zatrudnienia, obejmujących m. in. outsourcing pracowniczy i zwolnienia grupowe oraz w złożonych, także transgranicznych transferach pracowników. Doradza również w zakresie wynagrodzeń w sektorze finansowym oraz danych osobowych pracowników.

Jej praktyka procesowa obejmuje w szczególności spory związane z ustaleniem istnienia lub rozwiązania stosunku pracy, godzin nadliczbowych, a także spory dotyczące naruszenia dóbr osobistych pracowników, mobbingu oraz dyskryminacji.

W ciągu ostatnich dwóch lat z sukcesem reprezentowała klienta Kancelarii, jednego z liderów rynku agencji zatrudnienia, outsourcingu i doradztwa HR, w sporze sądowym z powództwa działającej w jego zakładzie pracy organizacji związkowej o unieważnienie umowy związanej z przejściem części zakładu pracy spółki publicznej na innego pracodawcę. Była to jedna z największych na polskim rynku transakcji outsourcingu części działalności podmiotu publicznego do spółki doradztwa personalnego.

Edyta Defańska-Czujko ukończyła Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Jest członkiem Okręgowej Izby Adwokackiej w Warszawie. Z Kancelarią CZUBLUN TRĘBICKI związana od 2013 r. Wcześniej pracowała m. in. w jednej z największych polskich kancelarii prawniczych, gdzie zajmowała się prawem pracy doradzając klientom korporacyjnym ze wszystkich branż w zakresie prawnych aspektów zatrudnienia.

Jest autorką licznych publikacji prasowych i szkoleń z zakresu prawa pracy.