Bartłomiej Szmajdziński

Dyrektor Działu Rozwoju Talentów i Kultury Organizacyjnej Orbis S.A. na Polskę i kraje bałtyckie.
Jako Dyrektor Działu Rozwoju Talentów i Kultury Organizacyjnej odpowiada za całość zagadnień związanych z HR na obszarze Polski i krajów nadbałtyckich. Aktywnie angażuje się w działania mające na celu promowanie równouprawnienia i zapewnienia równości szans rozwojowych. Podkreśla, że sukces firmy jest determinowany przez ludzi, których różnorodność tworzy konglomerat osobowości, osiągający wyjątkowe wyniki. Absolwent Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego oraz podyplomowych studiów w zakresie terapii poznawczo-behawioralnej przy Oksfordzkim Centrum Terapii Poznawczo-Behawioralnej, od wielu lat pracujący w obszarze zarządzania talentami. Certyfikowany Coach ICC. Prywatnie żegluje i wędruje po górach